Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Β΄ Φάση 4ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής των ΤΕΘ 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ

Την Κυριακή 29 Μαϊ και 5 Ιουν 2022 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 4ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής (βολή τυφεκίου υπ’ αριθ. «3» και «7») των ΤΕΘ της 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ.