Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

ΤΑΜΣ των ΤΕΘ Δ΄ΣΣ

Τις Κυριακές 29 Μαϊ και 5 Ιουν 22 διεξήχθησαν ΤΑΜΣ από εθνοφύλακες των ΤΕΘ του Δ΄ΣΣ.