Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων των ΤΕΘ του Γ΄ΣΣ

Την Κυριακή 30 Απρ 23 πραγματοποιήθηκαν από ΤΕΘ του Γ΄ΣΣ, τα παρακάτω:

α. Εκπαίδευση στην εξασφάλιση ζωτικών εγκαταστάσεων, από το ΤΕΘ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

β.  Εκπαίδευση στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, από το ΤΕΘ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ.

γ. Εκπαίδευση στις επιχειρήσεις σε αστικό περιβάλλον, από το ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ.