Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Κείμενο με τίτλο: Βραβεύσεις Εθνοφυλάκων των ΤΕΘ του Δ΄ΣΣ

Την Κυριακή 15 Ιαν 23 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΤΕΘ του Δ΄ΣΣ:

α. Απολογισμ

ός δραστηριοτήτων Εθνοφυλακής έτους 2022, προγραμματισμός δραστηριοτήτων Εθνοφυλακής έτους 2023.

β.   Βραβεύσεις Εθνοφυλάκων.