Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

Shooting by National Guard Unit of 10th Infantry Regiment

On Sunday 12 Feb, 23 was conducted – number «7» tactical rifle competition shooting (first phase) by National Guard Unit of 10th Infantry Regiment.