Ανακοινώσεις

Ιούλιος 15, 2021

Την Κυριακή 27 Ιουν 21 διεξήχθη ΤΑΜΣ «Άμυνα Κατοικημένων Τόπων» από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της 80 ΑΔΤΕ.

Ιούλιος 15, 2021

Την Κυριακή 27 Ιουν 21 διεξήχθη ΤΑΜΣ «Άμυνα Κατοικημένων Τόπων» από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της 98 ΑΔΤΕ.

Ιούλιος 15, 2021

Την Κυριακή 27 Ιουν 21 διεξήχθη Δοκιμή ενεργοποίησης Τμημάτων Χρονικών Ετοιμοτήτων από ΤΕΘ της 5ης ΤΑΞΠΖ.

Ιούλιος 15, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 13 Ιουν 21 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ της 8ης Μ/Π ΤΑΞ. Νικήτρια ομάδα στη βολή τυφεκίου με αριθμό «3» αναδείχτηκε το ΤΕΘ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ και στη βολή τυφεκίου με αριθμό «7» το ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ.

Ιούλιος 15, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 13 Ιουν 21 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ. Νικήτρια ομάδα στη βολή τυφεκίου με αριθμό «3» αναδείχτηκε το ΤΕΘ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, στη βολή τυφεκίου με αριθμό «7» (Ζεύγοι) το ΤΕΘ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ στη βολή τυφεκίου με αριθμό «7» (κατά μόνας) το ΤΕΘ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

Ιούλιος 15, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 13 Ιουν 21 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ του 10ου ΣΠ. Νικήτρια ομάδα στη βολή τυφεκίου με αριθμό «3» αναδείχτηκε το ΤΕΘ ΔΡΑΜΑΣ , στη βολή τυφεκίου με αριθμό «7» (Ζεύγοι) το ΤΕΘ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ και στη βολή τυφεκίου με αριθμό «7» (κατά μόνας) το ΤΕΘ ΔΡΑΜΑΣ.

Ιούλιος 08, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 13 Ιουν 21 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ της 98 ΑΔΤΕ. Νικήτρια ομάδα στις βολές τυφεκίου αναδείχτηκε το ΤΕΘ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.

Ιούλιος 08, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 20 Ιουν 21 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ της 79 ΑΔΤΕ. Νικήτρια ομάδα στις βολές τυφεκίου αναδείχτηκε το ΤΕΘ ΣΑΜΟΥ.

Ιούλιος 08, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 20 Ιουν 21 διεξήχθη ΤΑΜΣ «Άμυνα Κατοικημένων Τόπων» από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της 88 ΣΔΙ.

Ιούλιος 08, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 20 Ιουν 21 διεξήχθη ΤΑΜΣ «Άμυνα Κατοικημένων Τόπων» από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της 96 ΑΔΤΕ.

Ιούνιος 25, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 13 Ιουν 21 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ. Νικήτρια ομάδα στη βολή τυφεκίου με αριθμό «3» αναδείχτηκε το ΤΕΘ ΤΥΧΕΡΟΥ και στη βολή τυφεκίου με αριθμό «7» το ΤΕΘ ΦΕΡΩΝ.

Ιούνιος 25, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 13 Ιουν 21 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ της 95 ΑΔΤΕ. Νικήτρια ομάδα στις βολές τυφεκίου αναδείχτηκε το ΤΕΘ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ.

Ιούνιος 25, 2021

Την Κυριακή 13 Ιουν 21 διεξήχθη επάνδρωση τοποθεσίας από ΤΕΘ της 79 ΑΔΤΕ.

Ιούνιος 25, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 13 Ιουν 21 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ της 80 ΑΔΤΕ. Νικήτρια ομάδα στις βολές τυφεκίου αναδείχτηκε το ΤΕΘ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

Ιούνιος 25, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 13 Ιουν 21 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ της 96 ΑΔΤΕ. Νικήτρια ομάδα στις βολές τυφεκίου αναδείχτηκε το ΤΕΘ XIOY.

Ιούνιος 25, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 13 Ιουν 21 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ της 5ης ΤΑΞΠΖ. Νικήτρια ομάδα στις βολές τυφεκίου αναδείχτηκε το ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ.

Ιούνιος 15, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή, 6 Ιουν 21 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ της 8ης Μ/Π ΤΑΞ.

Ιούνιος 15, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 6 Ιουν 21 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ της του 10ου ΣΠ

Ιούνιος 15, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 6 Ιουν 21 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ της 29ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ.