Βολή Τυφεκίου G3 ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

2020, Μάρτιος 4 - 1:49μμ

Την 26 Ιαν 20 Εθνοφύλακες του Καλπακίου εκτέλεσαν βολή τυφεκίου.