ΒΟΛΕΣ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

2017, Ιούνιος 20 - 10:55πμ

Την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 το ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ διεξήγαγε βολές επί στόχων επιφανείας θαλάσσης.