Β΄ Φάση 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής από ΤΕΘ της 8ης Μ/Π ΤΑΞ

2021, Ιούνιος 15 - 11:36πμ

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή, 6 Ιουν 21 διεξήχθη η Β΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής στα ΤΕΘ της 8ης Μ/Π ΤΑΞ.