ΤΑΜΣ Εθνοφυλάκων του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

2020, Οκτώβριος 21 - 11:51πμ

Την 27 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ Εξασφάλισης εγκαταστάσεων από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ.