ΤΑΜΣ «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ»

2020, Οκτώβριος 6 - 3:15μμ

Την 27 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ «Αναδιάταξη Δυνάμεων» από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.