ΤΑΜΣ «Άμυνα Κατοικημένων Τόπων» από Εθνοφύλακες της 80 ΑΔΤΕ

2021, Ιούλιος 15 - 12:19μμ

Την Κυριακή 27 Ιουν 21 διεξήχθη ΤΑΜΣ «Άμυνα Κατοικημένων Τόπων» από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της 80 ΑΔΤΕ.