Σύναψης Ειδικής Συνεργασίας – Σύσφιξης Σχέσεων Μονάδων Εθνοφυλακής Ελλάδας - Κύπρου

2018, Οκτώβριος 11 - 11:00πμ

Την Πέμπτη 11 Οκτ 2018, στο πλαίσιο της άσκησης ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2018» συνυπογράφει πρωτόκολλο «Σύναψης Ειδικής Συνεργασίας – Σύσφιξης Σχέσεων» μεταξύ Διοικητών Μονάδων Εθνοφυλακής Ελλάδας και Κύπρου.