ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΘ ΠΕ 80 ΑΔΤΕ

Την 11 Ιουν 17 στο πλαίσιο δράσεων του Έτους "Εφέδρων και Εθνοφυλάκων", πραγματοποιήθηκαν σκοπευτικοί αγώνες Εθνοφυλάκων στην 80 ΑΔΤΕ.