Σκοπευτικοί Αγώνες ΤΕΘ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ

2017, Ιούνιος 25 - 11:00πμ

Στις 25 Ιουν 17 πραγματοποιήθηκαν σκοπευτικοί αγώνες Εθνοφυλάκων στο ΤΕΘ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ.