Παροχές Εθνοφυλάκων

2019, Νοέμβριος 8 - 1:00μμ

Το ΓΕΣ εξασφάλισε την παροχή προνομιακών προγραμμάτων από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για τους Εθνοφύλακες του ΣΞ.

Τα προαναφερθέντα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας:

  • Διατίθενται, σε προαιρετική βάση, αποκλειστικά για νέες συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, τόσο για τους ίδιους τους Εθνοφύλακες του ΣΞ, όσο και για τις συζύγους τους καθώς και για συγγενείς αυτών Α΄ βαθμού, αρχής γενομένης από την 15 Νοε 18.
  • Εξασφαλίζουν τη δωρεάν επικοινωνία για κλήσεις εντός του υφιστάμενου δικτύου του ΓΕΣ.
  • Περιλαμβάνουν 5 βασικές οικονομικές προτάσεις (πακέτα) κινητής τηλεφωνίας.
  • Παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες που δύναται να ενεργοποιήσει ο κάθε χρήστης, συμπεριλαμβανομένων συνδυαστικών προγραμμάτων σταθερής τηλεφωνίας και πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Διευκρινίζεται ότι:

  • Κάθε σύνδεση είναι προσωπική και αφορά αποκλειστικά στον εκάστοτε χρήστη, κατόπιν προσωπικής του επιλογής και απευθείας συνεννόησης με την εταιρεία.
  • Για τη σύναψη νέων συμβάσεων από τους ενδιαφερόμενους, απαιτείται η προσκόμιση στα κατά τόπους καταστήματα της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, των απαραίτητων δικαιολογητικών (βεβαίωση από το ΤΕΘ, αποδεικτικό ΑΦΜ και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

          Με πρόσφατη πρωτοβουλία του ΓΕΣ, εγκρίθηκε η χορήγηση παροχών επιβράβευσης στους Εθνοφύλακες εκείνους που συμμετέχουν κανονικά στην εκπαίδευση, επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις κατά την διάρκειά της (π.χ. σε βολές τυφεκίου). Μερικές από αυτές τις παροχές είναι:

 

                   -        Η είσοδος και παροχή υπηρεσιών στους Εθνοφύλακες και τα μέλη των οικογενειών τους (Α΄ βαθμού συγγένειας) σε Πρατήρια και Λέσχες του Στρατού, στον τόπο διαμονής τους, αλλά και των παιδιών τους που σπουδάζουν σε άλλη περιοχή.

 

                   -        Μοριοδότηση των στρατευμένων παιδιών των Εθνοφυλάκων, ώστε να υπηρετούν σε επιχειρησιακές Μονάδες του τόπου, όπου υπηρετεί ο Εθνοφύλακας πατέρας τους.

 

                   -        Είσοδος στα ΚΑΑΥ (όχι η διαμονή), του τόπου που υπηρετούν, των Εθνοφυλάκων και των μελών των οικογενειών τους (Α΄ βαθμού συγγένειας).

 

          Η χορήγηση των υπόψη παροχών ανανεώνεται κάθε εκπαιδευτικό έτος (είναι ετήσιας διάρκειας) με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που έχει θέσει το ΓΕΣ και πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι Εθνοφύλακες.

 

Στο πλαίσιο της συνέχισης της δυναμικής για την αναβάθμιση της Εθνοφυλακής, το ΓΕΣ θα συνεχίσει την προσπάθεια βελτίωσης των παροχών και των δυνατοτήτων του θεσμού της Εθνοφυλακής εξυψώνοντας το ηθικό των Εθνοφυλάκων και επιβραβεύοντας τους για την συνεισφορά τους στις ΕΔ και γενικότερα στην Άμυνα της χώρας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ethnofilaki.army.gr. και τις κατά τόπους Μονάδες Εθνοφυλακής.