Α΄ Φάση 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής από ΤΕΘ της ΑΣΔΕΝ

2021, Ιούνιος 15 - 8:28πμ

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, τις Κυριακές 23 και 30 Μαϊ 21 ολοκληρώθηκε η Α΄ Φάση των 3ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής και διεξήχθησαν διαγωνιστικές πορείες στα ΤΕΘ της ΑΣΔΕΝ.