Επίσκεψη κ. ΥΦΕΘΑ Αλκιβιάδη Στεφανή στα ΤΕΘ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΤΕΘ ΡΟΔΟΠΗΣ