Επίσκεψη Δντή ΓΕΣ/Α5 στην ΠΕ των XII Μ/Κ ΜΠ και XVI Μ/Κ ΜΠ

2020, Μάρτιος 4 - 2:40μμ

Την 22 και την 23 Φεβ 20, ο Διευθυντής ΓΕΣ/Α5 επισκέφθηκε Διοικήσεις και Μονάδες Εθνοφυλακής στην ΠΕ των ΧII Μ/Κ ΜΠ και ΧVI Μ/Κ ΜΠ.

Κατά την επίσκεψη ο Διευθυντής είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τις Διοικήσεις και τους Εθνοφύλακες για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το ΓΕΣ και την εξέλιξή τους, να καταγράψει τις απόψεις-προτάσεις των Διοικήσεων και των Εθνοφυλάκων τους για το θεσμό και να μεταφέρει τα συγχαρητήρια της Ιεραρχίας, για τη μεγάλη συμμετοχή των Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση για το μήνα Ιανουάριο, καθώς και να παρακολουθήσει την εκπαίδευση των Εθνοφυλάκων των Μονάδων Εθνοφυλακής της Ορεστιάδας και της Βύσσας.