Επιχειρησιακή Βολή Εθνοφυλάκων της ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2020, Μάρτιος 16 - 12:25μμ

Την 01 Μαρ 20 Εθνοφύλακες της ν. Κέρκυρας εκπαιδεύτηκαν στην επιχειρησιακή βολή.