Επιχειρησιακή Βολή Εθνοφυλάκων της ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

2020, Μάρτιος 4 - 2:15μμ

Την 23 Φεβ 20 Εθνοφύλακες της Αξιούπολης εκτέλεσαν επιχειρησιακή βολή.