Επιχειρησιακές Αναγνωρίσεις Εθνοφυλάκων του ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

2020, Μάρτιος 16 - 12:30μμ

Την 01 Μαρ 20 Εθνοφύλακες του Νεστορίου εκτέλεσαν αναγνωρίσεις.