Επάνδρωση τοποθεσίας από ΤΕΘ της 79 ΑΔΤΕ

2021, Ιούνιος 25 - 10:23πμ

Την Κυριακή 13 Ιουν 21 διεξήχθη επάνδρωση τοποθεσίας από ΤΕΘ της 79 ΑΔΤΕ.