Ενημερώσεις ΔΕΘ-ΔΕΣ στους Σχηματισμούς

2018, Φεβρουάριος 18 - 11:00πμ

Το Φεβρουάριο 2018 πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις για τους θεσμούς της Εφεδρείας και της Εθνοφυλακής από στελέχη των ΓΕΣ/Α4-Α5 στις έδρες των Σχηματισμών του ΕΣ, προκειμένου να ενημερωθεί το προσωπικό τους.