Εκσυγχρονισμός πλέγματος εκπαιδευτικών δράσεων ΤΕΘ

2019, Νοέμβριος 6 - 12:50μμ

Αποτελεί πλέον δεδομένο οτι ο θεσμός της Εθνοφυλακής αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα διατήρησης της αποτρεπτικής ικανότητας του Στρατού Ξηράς.Υπό το πρίσμα της ανωτέρω διαπίστωσης, το ΓΕΣ/Α5 (ΔΕΘ) απέστειλε προς όλες τις Μονάδες Εθνοφυλακής οδηγίες με τις οποίες εκσυγχρονίζει το πλέγμα εκπαιδευτικών δράσεων των ΤΕΘ, με κυριότερα σημεία όπως παρακάτω: α. Συμμετοχή Εθνοφυλάκων και σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα πέραν της Κυριακής. β. Δυνατότητα για προσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος, αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων κάθε ΤΕΘ. γ. Επιδίωξη για τυποποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η υψηλή ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού προιόντος. δ. Άμεση και διαρκή αμφίδρομη επικοινωνία με τους Εθνοφύλακες σε όλα τα στάδια της σχεδίασης αλλά και διεξαγωγής της εκπαίδευσης. ε. Εφαρμογή, σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Image icon Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων128.21 KB