Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

2018, Μάιος 2 - 10:34πμ

Επισκέψεις Ιεραρχίας σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες Εθνοφυλάκων για τη συνέχιση της δυναμικής του θεσμού της Εθνοφυλακής.