ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΟΠ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ

2017, Σεπτέμβριος 9 - 11:00πμ

Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων σε Βαρέα όπλα Πεζικού και σε εξομοιωτή οδήγησης αρμάτων μάχης.