Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων του ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ

2020, Νοέμβριος 10 - 11:19πμ

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την 25 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν αναγνωρίσεις από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ.