Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων του ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

2020, Νοέμβριος 10 - 10:59πμ

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την 25 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση Α/Α Πυρ/λου ZU-23 από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ.