Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων του ΤΕΘ Ερμούπολης

2020, Οκτώβριος 6 - 3:07μμ

Την 27 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση ειδικοτήτων από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ