Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων του ΤΕΘ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

2020, Νοέμβριος 10 - 11:13πμ

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την 25 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν αναγνωρίσεις από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ