Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων της ΒΥΣΣΑΣ

2020, Μάρτιος 4 - 2:18μμ

Την 23 Φεβ 20, πραγματοποιήθηκε Άσκηση Έλεγχος Κυκλοφορίας-Οργάνωση Σημείου Ελέγχου από τους Εθνοφύλακες της Βύσσας.