Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων της 96 ΑΔΤΕ

2020, Μάρτιος 4 - 2:01μμ

Τη 02 Φεβ 20, Εθνοφύλακες της ν. Χίου εκπαιδεύτηκαν στο αντικείμενο αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών.