Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων της 95 ΑΔΤΕ

2020, Ιούλιος 29 - 3:33μμ

Την 14 Ιουνίου του 2020 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στον αγώνα κατοικημένων τόπων από Εθνοφύλακες της 95 ΑΔΤΕ.