Δοκιμή ενεργοποίησης Τμημάτων Χρονικών Ετοιμοτήτων από ΤΕΘ της 5ης ΤΑΞΠΖ

2021, Ιούλιος 15 - 12:03μμ

Την Κυριακή 27 Ιουν 21 διεξήχθη Δοκιμή ενεργοποίησης Τμημάτων Χρονικών Ετοιμοτήτων από ΤΕΘ της 5ης ΤΑΞΠΖ.