Διαγωνιστική βολή ΤΕΘ στους Σχηματισμούς του Δ΄ΣΣ

2019, Οκτώβριος 20 - 11:40πμ

Tην Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε διαγωνιστική βολή του προσωπικού των ΤΕΘ των Σχηματισμών του Δ΄ ΣΣ, με σκοπό την ανάδειξη της καλύτερης σκοπευτικής ομάδας. Ακολούθησε βράβευση της καλύτερης σκοπευτικής ομάδας, των τριών (3) σκοπευτών με τις καλύτερες επιδόσεις, καθώς και του συνόλου των διαγωνιζομένων.