Διαγωνιστική Βολή Εθνοφυλάκων στο ΚΑΛΠΑΚΙ

2020, Ιούνιος 15 - 2:05μμ

Την 31 Μαΐου 2020 πραγματοποιήθηκε διαγωνιστική βολή Εθνοφυλάκων στο Καλπάκι.