Διαγωνιστική Βολή Εθνοφυλάκων στην ΠΕ Δ΄ΣΣ

2021, Μάρτιος 10 - 7:25πμ

Κατόπιν εντολής ΓΕΕΘΑ, την 7 Φεβ 21 διεξήχθησαν διαγωνιστικές βολές Εθνοφυλάκων (Α΄ Φάση των Τρίτων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής) από ΤΕΘ στην ΠΕ Δ΄ΣΣ.