Διαγωνισμός Βίντεο - Αφίσας

2021, Μάρτιος 11 - 11:42πμ

Διαγωνισμός Καλύτερης Αφίσας και VIDEO Εθνοφυλακής 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης του θεσμού της Εθνοφυλακής, προέβη στη διενέργεια διαγωνισμού σχεδίασης σχετικής αφίσας και δημιουργίας σχετικού video. Στόχος του διαγωνισμού είναι η προβολή του πολυδιάστατου έργου της Εθνοφυλακής και η ανάδειξη της σπουδαιότητας του θεσμού για την άμυνα της χώρας. 

Από τις 29 υποβληθείσες συμμετοχές για την καλύτερη αφίσα, την 1η θέση κατέλαβε ο Εθνοφύλακας Αριστείδης Ντόκος του Τάγματος Εθνοφυλακής ΚΟΝΙΤΣΑΣ, την 2η θέση ο ΕΠΟΠ Λοχίας Γεώργιος Μάνης της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού, ενώ την 3η θέση κατέλαβαν ο Ανθυπασπιστής Αντώνιος Μαλαμίτσης του Τάγματος Εθνοφυλακής ΤΥΧΕΡΟΥ και ο Στρατιώτης Γεώργιος Σιάνος της 7ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας. 

Από τις 19 υποβληθείσες συμμετοχές για το καλύτερο βίντεο, την 1η θέση κατέλαβε η Λοχίας Χρυσάνθη Μακρυβασίλη και ο Στρατιώτης Παναγιώτης Γκαρτζονίκας της 31 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, την 2η θέση κατέλαβαν ο Ανθυπασπιστής Ιωάννης Ντούκας και ο Έφεδρος Υπολοχαγός Δημήτριος Γκόγκας της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού, ενώ την 3η θέση ο ΕΠΟΠ Λοχίας Ιωάννης Λέτσας της 96 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής. 

Στο παραπάνω προσωπικό απονεμήθηκε ηθική αμοιβή, ενώ το Γενικό Επιτελείο Στρατού συνεχάρη τόσο τους νικητές όσο και το υπόλοιπο προσωπικό για την εθελοντική συμμετοχή του στον διαγωνισμό, από την οποία προκύπτει το ενδιαφέρον του για τον θεσμό της Εθνοφυλακής.