Δ΄ Φάση των 2ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής

2021, Φεβρουάριος 5 - 10:23πμ

Κατόπιν εντολής ΓΕΕΘΑ, την 24 Ιαν 21 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι βολές τυφεκίου στο πλαίσιο της Δ΄ Φάσης των 2ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής για την ανάδειξη της κορυφαίας σκοπευτικής ομάδας Εθνοφυλάκων του έτους 2020, σε επίπεδο Μειζόνων Διοικήσεων (ΜΔ)-Μειζόνων Σχηματισμών (ΜΣ). Την 1η θέση κατέλαβε το ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, την 2η θέση το ΤΕΘ ΛΗΜΝΟΥ και την 3η θέση το ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Σε ατομικό επίπεδο, στην 1η θέση αναδείχθηκε ο Εθνοφύλακας Υδνέας (ΚΔ) Νέστορας Πατιαλάκας του ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ με βαθμολογία 10/46, στη 2η οι Εθνοφύλακες Ανθλγός (ΜΧ) Σπυρίδων Σαλούκας του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ και Λχίας (ΚΔ) Ιωάννης Κουτζιαρής του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, με την ίδια βαθμολογία 10/45 στην 3η θέση οι Εθνοφύλακες Στρτης (ΠΖ) Πέτρος Ανδριωτάκης του ΤΕΘ ΛΗΜΝΟΥ και Λχίας (ΠΖ) Γεώργιος Σίντος του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ με την ίδια βαθμολογία 10/44. Οι βολές στο πλαίσιο των σκοπευτικών αγώνων διεξήχθησαν σε τέσσερεις φάσεις. Η Α΄ Φάση των αγώνων ήταν στο επίπεδο των Μονάδων Εθνοφυλακής, για την ανάδειξη της 10μελούς σκοπευτικής ομάδας Εθνοφυλάκων της κάθε Μονάδας, ενώ η Β΄, Γ΄ και Δ΄ φάση για την ανάδειξη της καλύτερης Σκοπευτικής Ομάδας μεταξύ των Μονάδων σε επίπεδο Σχηματισμών, ΜΔ ή ΜΣ και ΜΔ-ΜΣ, αντίστοιχα.