Αναβάθμιση Εθνοφυλακής

2017, Οκτώβριος 12 - 10:00πμ

Στις 12 Οκτ 17 στο πλαίσιο των δράσεων για το Έτος «Εφέδρων και Εθνοφυλάκων, πραγματοποιήθηκε επίδειξη για την αναβάθμιση-εξυγχρόνιση του οπλισμού και του εξοπλισμού μάχης, από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ-ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΧΑΝΙΩΝ, παρουσία της Στρατιωτικής Ηγεσίας.