Αναγνωρίσεις από Εθνοφύλακες του ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

2020, Μάρτιος 4 - 1:54μμ

Την 26 Ιαν 20 Εθνοφύλακες του Νεστορίου πραγματοποίησαν αναγνωρίσεις.