Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων

Νοέμβριος 10, 2020

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την 25 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση Α/Α Πυρ/λου ZU-23 από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ.

Οκτώβριος 30, 2020

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, τη 18 Οκτωβρίου 2020 διεξήχθη εκπαίδευση «Συγκρότηση-Ενεργοποίηση με επίδοση εκτάκτου σεναρίου» από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ.

Οκτώβριος 30, 2020

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, τη 18 Οκτωβρίου 2020 διεξήχθη εκπαίδευση σε αντικείμενα παθητικής αεράμυνας από Εθνοφύλακες της ν. Κρήτης.

Οκτώβριος 30, 2020

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, τη 11 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στο αντικείμενο «Εξασφάλιση Ζωτικών Εγκαταστάσεων»  από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ.