Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων

Μάρτιος 04, 2020

Τη 02 Φεβ 20, Εθνοφύλακες της ν. Χίου εκπαιδεύτηκαν στο αντικείμενο αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών.

Μάρτιος 04, 2020

Τη 02 Φεβ 20 Εθνοφύλακες της ν. Κω εκπαιδεύτηκαν στο αντικείμενο των επιχειρήσεων σε κατοικημένους τόπους.

Μάρτιος 04, 2020

Την 26 Ιαν 20 Εθνοφύλακες του Νεστορίου πραγματοποίησαν αναγνωρίσεις.

Μάρτιος 04, 2020

Την 26 Ιαν 20 Εθνοφύλακες της Ηγουμενίτσας εκπαιδεύτηκαν στο αντικείμενο των επιχειρήσεων σε κατοικημένους τόπους.