Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων

Μάρτιος 04, 2020

Την 23 Φεβ 20, πραγματοποιήθηκε Άσκηση Έλεγχος Κυκλοφορίας-Οργάνωση Σημείου Ελέγχου από τους Εθνοφύλακες της Βύσσας.

Μάρτιος 04, 2020

Τη 02 Φεβ 20, Εθνοφύλακες της ν. Χίου εκπαιδεύτηκαν στο αντικείμενο αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών.

Μάρτιος 04, 2020

Τη 02 Φεβ 20 Εθνοφύλακες της ν. Κω εκπαιδεύτηκαν στο αντικείμενο των επιχειρήσεων σε κατοικημένους τόπους.

Μάρτιος 04, 2020

Την 26 Ιαν 20 Εθνοφύλακες του Νεστορίου πραγματοποίησαν αναγνωρίσεις.