Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων

Σεπτέμβριος 09, 2017

Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων σε Βαρέα όπλα Πεζικού και σε εξομοιωτή οδήγησης αρμάτων μάχης.

Σεπτέμβριος 07, 2017

Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων της ΠΕ του Δ΄ ΣΣ στην "Εκκαθάριση Οικίας".

Ιούνιος 21, 2017

Από 17 έως 21 Ιουν 17 πραγματοποιήθηκε η Επιχειρησιακή Αξιολόγηση του 535 Μ/Κ ΤΠ, με συμμετοχή Εθνοφυλάκων του ΤΕΘ ΦΕΡΩΝ. Διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδό επαίδευσης και των στρατιωτικών ικανοτήτων των Εθνοφυλάκων.

Ιούνιος 20, 2017

Την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε στην εκπαίδευση- ενημέρωση Εθνοφυλάκων των ΤΕΘ της νήσου Ρόδου στο σύστημα αεράμυνας καθώς και επίδειξη των Α/Α οπλικών συστημάτων.