Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων

Νοέμβριος 25, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 17 Οκτ 21 διεξήχθη εκπαίδευση από Κινητή Εκπαιδευτική Ομάδα (ΚΕΟ) της 71 A/M ΤΑΞ σε Βολές Άμεσης Αντίδρασης στο Π.Β. ΒΑΝΑΡΗ.

Νοέμβριος 11, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 10 Οκτ 21 διεξήχθη εκπαίδευση από Κινητή Εκπαιδευτική Ομάδα (ΚΕΟ) της 71 A/M ΤΑΞ σε Βολές Άμεσης Αντίδρασης στο Π.Β. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

Οκτώβριος 27, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 19 Σεπ 21 διεξήχθη εκπαίδευση από Κινητή Εκπαιδευτική Ομάδα (ΚΕΟ) της 71 Α/Μ ΤΑΞ στα Σημεία Ελέγχου σε Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

Οκτώβριος 27, 2021

Κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή 19 Σεπ 21 διεξήχθη εκπαίδευση από Κινητή Εκπαιδευτική Ομάδα (ΚΕΟ) της 71 Α/Μ ΤΑΞ στην παροχή Α΄ Βοηθειών στο πεδίο της μάχης σε Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.