Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων

Μάρτιος 16, 2020

Την 01 Μαρ 20 Εθνοφύλακες του Νεστορίου εκτέλεσαν αναγνωρίσεις.

Μάρτιος 04, 2020

Την 23 Φεβ 20, πραγματοποιήθηκε Άσκηση Περίσφιξη-Εξάλειψη Αεροπρογεφυρώματος από τους Εθνοφύλακες της Ορεστιάδας.

Μάρτιος 04, 2020

Την 23 Φεβ 20, πραγματοποιήθηκε Άσκηση Έλεγχος Κυκλοφορίας-Οργάνωση Σημείου Ελέγχου από τους Εθνοφύλακες της Βύσσας.

Μάρτιος 04, 2020

Τη 02 Φεβ 20, Εθνοφύλακες της ν. Χίου εκπαιδεύτηκαν στο αντικείμενο αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών.