Αρχική

Στη νέα μορφή πολέμου, ο χώρος του πεδίου της μάχης ταυτίζεται με ολόκληρη την εδαφική περιοχή της Χώρας, καθιστώντας αναγκαία την έγκαιρη και ενεργή κινητοποίηση του συνόλου του πληθυσμιακού δυναμικού της χώρας στο πλαίσιο της παλλαϊκής άμυνας.


Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πολέμων σε διάφορα σημεία του πλανήτη, διαπιστώθηκε ότι ακόμη και τα πιο σύγχρονα μέσα πολέμου δεν είναι ικανά να κάμψουν την αντίσταση του πληθυσμού μιας περιοχής, όταν η αντίσταση αυτή είναι οργανωμένη, καθολική και αποφασιστική.


Η αποστολή της Εθνοφυλακής συνίσταται αφενός στη συμβολή στην Άμυνα της χώρας, στη διατήρηση της αποτρεπτικής ικανότητας του ΣΞ και στην ενίσχυση και υποβοήθηση των Ενόπλων Δυνάμεων στην εκπλήρωση της αποστολής τους, αφετέρου σε εθνικό και κοινωνικό έργο, το οποίο επιτελούν οι Εθνοφύλακες στις τοπικές κοινωνίες.


Η οργάνωση από την ειρηνική περίοδο της Εθνοφυλακής με την παράλληλη αναβάθμιση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων αντανακλά μία διαφορετική αντίληψη της αμυντικής μας πολιτικής, γιατί θέτει στο επίκεντρο την πληρέστερη εξασφάλιση όλων εκείνων των αμυντικών μέσων για την εκπλήρωση της αποστολής .


Το ΓΕΣ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το θεσμό της Εθνοφυλακής και θέλησή του είναι η γενικότερη αναβάθμισή του, η βελτίωση της εκπαιδεύσεως και η αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Μονάδων Εθνοφυλακής, διότι πέραν του επιχειρησιακού, διαδραματίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στην ανύψωση του ηθικού του τοπικού πληθυσμού, καθώς η ύπαρξή της και η διατήρησή της είναι συνυφασμένη με τη σύγχρονη ιστορία, παράδοση και συνείδηση των κατοίκων, ιδίως των ακριτικών-παραμεθόριων περιοχών.


Επιπλέον, τα Τάγματα Εθνοφυλακής αποτελούν καταλυτικό συντελεστή στη μαχητική ισχύ των Μονάδων του ΣΞ και συμβάλουν στην άμυνα της χώρας και η ενεργή συμμετοχή των Εθνοφυλάκων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Μονάδων του ΣΞ, επαυξάνει τους δεσμούς των πολιτών με τον ενεργό Στρατό, δημιουργώντας πνεύμα συνεργασίας και στόχευσης στο κοινό σκοπό.


Η δημιουργία Διαδικτυακού Συνδέσμου Ενημέρωσης Περί Θεμάτων Εθνοφυλακής, υπό τη δικτυακή φιλοξενία (web hosting) της επίσημης τοποθεσίας (site) του ΓΕΣ (www.army.gr), αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την Εθνοφυλακή.