Επάνδρωση τοποθεσίας από ΤΕΘ της 79 ΑΔΤΕ

Την Κυριακή 13 Ιουν 21 διεξήχθη επάνδρωση τοποθεσίας από ΤΕΘ της 79 ΑΔΤΕ.

Περισσότερα